อนุทิน 151059 - ณรงค์วรรษ บุญมา

มี...ดีพอ

"มีสามี ก็อยากมีสามีที่ดี

มีภริยา ก็อยากมีภริยาที่ดี

มีลูก ก็อยากมีลูกที่ดีๆ

มีเพื่อน ก็อยากมีเพื่อนที่ดีๆ

มีเจ้านาย ก็อยากได้เจ้านายที่ดีๆ

มีลูกน้อง ก็อยากได้ลูกน้องที่ดีๆ

มีงาน ก็อยากได้งานที่ดีๆ

ชีวิตเราอะไรๆ ก็ต้องการแต่สิ่งที่ดีๆ

แต่หากว่า สิ่งที่เราต้องการนั้้น ยังดีไม่พอ

เราเองนั้นแหละ จงดีให้พอ

เพราะอย่างน้อยก็มีเราที่ดีพอ"


ณรงค์วรรษ บุญมา (เกิด)

17 มี.ค.2560

เขียน 17 Mar 2017 @ 17:58 () แก้ไข 18 Mar 2017 @ 20:38, ()

คำสำคัญ (Tags) #มี...ดีพอ#เราเองนั้นแหละ จงดีให้พอ#อย่างน้อยก็มีเราที่ดีพอความเห็น (0)