อนุทิน 151054 - prayat duangmala

วันนี้เข้าร่วมประชุมแทน ผอ.โรงเรียน ที่อบต.ดอนเงิน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ..การจัดตั้งชมรมและศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ การเลือกตั้งคณะกรรมการแทนวาระที่หมดลง..

เขียน 17 Mar 2017 @ 13:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #changchueng-phingความเห็น (0)