อนุทิน 151045 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๑๕๑ |

"adiCET"

เมื่อเช้าไปร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ๗๐๐ กิโลวัตต์
และพิธีฉลองครบรอบการก่อตั้ง ๗ ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิร์ล กรีน ซิตี้
ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
Asian Development College for Community Economy and Technology (adiCET)

การนำเสนอของเขาทำให้เห็นถึงการใช้งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กร ชุมชน
และประเทศชาติอย่างชัดเจนมาก มีความเป็นรูปธรรมค่อนข้างสูง

คิดถึงตัวเองว่า เราได้ทำอะไรบ้างหรือยัง ในฐานะครูในมหาวิทยาลัย

เขียน 16 Mar 2017 @ 23:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #adiCETความเห็น (0)