อนุทิน 151028 - Mongkhonchai Tadasawwadee

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เช่น อดีต ปัจจุบัน อนาคต และบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในเวลาต่างๆด้วย

คำใช้แสดงถึงอาการ และช่วงเวลา คือ คำพูดที่แสดงการกระทำของ ประธาน หรือคำที่ทำหน้าที่ ช่วยคำกิริยา หากประโยคไม่มีคำกิริยา ความหมายอาจผิดเพี้ยน
และไม่ทราบเหตุการณ์ว่า อยู่ในช่วง อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพราะแปลว่าเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เช่น อดีต ปัจจุบัน อนาคต และบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในเวลาต่างๆด้วย

กิริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน
กิริยาช่องที่ 2 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต

กิริยาช่องที่ 3 ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต เรียกว่า "ส่วนสมบูรณ์ของกิริยา"


เขียน 16 Mar 2017 @ 08:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #การใช้#กิริยา 3 ช่องความเห็น (0)