อนุทิน 151006 - คนถางทาง

ข่าวน่าเศร้ามากในวันนี้ที่ได้ยินคือ บัณฑิตไทยที่จบการศึกษามาด้วยการยืมหนี้จากกองทุน กยศ. พอจบแล้ว มีงานทำ มีเงินเดือน กลับเบี้ยวหนี้ ไม่ยอมจ่ายกว่า ๕๐ ปซ. คิดเป็นเงินปีละประมาณ ๔.๕ หมื่นล้านบาท...

.
ทำให้เราหวนคิดว่า บัณฑิตนั้น ภาษาบาลีเขาแปลว่าผู้รู้ ปัญญาชน และ อังกฤษเขาแปลว่า pundit..แต่ถ้าปรับพยัญชนะนิดเดียว กลายเป็น bandit แปลว่า มหาโจร ..

.

อนิจจาอนาคตประเทศไทยเรา น่าเป็นห่วงมาก ที่เจียดเงินภาษีของคนดีๆ ไปสร้างมหาโจรเต็มประเทศไปหมด

---คนถางทาง ..มีค. ๖๐ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เมื่อทุกอย่างได้มาด้วยความง่ายดาย ... คุณค่าของเงินก้อนนี้จึงดูไร้ค่าไปในทันที