อนุทิน 1510 - wwibul

wwibul

ชื่อเพลงฝรั่งเศส ของ Celine Dion ความหมายลึกซึ้ง

oืn ne change pas - "คนไม่เคยเปลี่ยน"

เราเห็นคนเปลี่ยน จริง ๆ แล้วเราตาถั่วแต่ต้น จึงไม่เห็นตัวจริง ที่ซ่อนอยู่

เป็นตัวจริงที่คลี่บานออก เมื่อแน่ใจว่า "กูเก่ง กูรวย กูมั่นคง กูฯลฯ"

บางคน รวยแล้ว นิสัยถ่อยกำเริบ (แต่บางคน รวยแล้วก็ยังเหมือนเดิม)

บางคน เรียนจบสูง แล้วนิสัยทราม งก เค็ม กำเริบ (แต่บางคน เรียนพร้อมกัน จบแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม)

ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของ "น้ำใสใจจริง" เป็นเพียงการแย้มบานของ "ตัวจริง" ที่ซ่อนอยู่ ออกมาเป็น "พฤติกรรม" 

เป็น "ตัวจริง" ที่ "หลุดจากกรง"

จำได้ว่า เคยอ่านใน หิโตปเทศ เรื่องนี้ ไว้ว่าง ๆ คุ้ยมากล่าวถึงซะ...

เขียน 22 Apr 2008 @ 21:10 () แก้ไข 23 Apr 2008 @ 08:52, ()


ความเห็น (0)