อนุทิน 150977 - คนถางทาง

พระไทยวันนี้ชอบสอนให้เรา "มองด้านใน" แต่เราค้านว่า "มองด้านนอก" น่าดีกว่า เพราะเราเอาโลกเป็นตัวตั้ง แทนที่จะเอาด้านในของเราเป็นตัวตั้ง...มองด้านนอกให้มากๆ และคิดสะท้อนกลับในทุกด้าน มันก็จะเห็นด้านในของเราได้เอง ไม่ต้องเหนื่อยนั่งหลับตาทำสมาธิให้ยุ่งยาก
---คนถางธรรม ..มีค. ๖๐


เขียน 12 Mar 2017 @ 20:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #มองด้านในความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วันนี้เรามองด้านนอกไม่เห็นชัด...แล้วจะมองเห็นด้านในได้อย่างไร...เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ