อนุทิน 150967 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เป็นของอเมริกา ซึ่งของเราก็คงเชื่อตามเขาได้ เขาสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าการตรวจภายใน (pelvic examination) ในหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ๋และไม่มีอาการใดๆนั้น ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอจะประเมินประโยชน์และโทษ พูดง่ายๆก็คือไม่ควรตรวจโดยไม่จำเป็นนั่นเอง ดังนั้นคนไข้กับแพทย์ก็ต้องคุยกันเองว่าจะตรวจดีหรือไม่ อันนี้ไม่ได้หมายถึงการตรวจ PAP smear หรือการตรวจเพื่อหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลายนะคะ อ่านได้จาก Screening for Gynecologic Conditions With Pelvic Examination: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2017;317(9):947-953. doi:10.1001/jama.2017.0807.ความเห็น (0)