อนุทิน 150966 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทความนี้น่าสนใจมาก เพราะเน้นย้ำว่า มะเร็งที่ป้องกันได้นั้นมีมากกว่าครึ่งของมะเร็งทั้งหลาย มีข้อมูลที่ยืนยันจากการศึกษามากมายที่ใช้ทรัพยากรในการศึกษาเพื่อให้ได้ผลยืนยัน แต่ปัญหาคือเรายังให้ความรู้และหามาตรการให้ความรู้ในการป้องกันนี้ออกสู่สังคมในวงกว้างยังไม่ดีพอ ทำให้การป้องกันที่ควรทำยังไม่มากพอ อ่านได้จาก Realizing the Potential of Cancer Prevention — The Role of Implementation Science. N Engl J Med 2017; 376:986-990March 9, 2017DOI: 10.1056/NEJMsb1609101.ความเห็น (0)