อนุทิน 150961 - prayat duangmala

วันอาทิตย์เช้าไหว้พระสวดมนต์...ถวายผลไม้เป็นมงคล...รีบเดินทางเข้ารับการอบรม..การจัดทำรายวิชาลงในแบบ ปพ.1 ทั้งสาระเพิ่มเติมและพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ

เขียน 12 Mar 2017 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)