อนุทิน 150949 - อาจารย์ต้น

อย่าสับสนระหว่าง

Appreciate (v) = สำนึกในบุญคุณ กับ

Appropriate (adj.)= เหมาะสม

จาก Surpass English

……………….

เขียน 11 Mar 2017 @ 05:15 ()


ความเห็น (0)