อนุทิน 150944 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของผู้เขียน ที่ได้มีโอกาสเรียนหลักสูตร "ญาณสาสมาธิ" สอนผ่านระบบออนไลน์จากวัดธรรมมงคลส่งไปยังสาขาต่างๆของสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศและสาขาในประเทศแคนนาดาและสหรัฐอเมริกา สอนโดย พระอาจารย์พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยัง สิรินฺธโร ท่านอายุมากถึง ๙๗ จะย่าง ๙๘ ปีแล้ว ท่านยังสอนได้ สุดยอดจริงๆค่ะ

หลังจากที่ได้เรียนหลักสูตร ครูสมาธิ" รุ่นที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๙ มา ก็พยายามทำสมาธิให้ได้วันละชั่วโมงบ้างน้อยกว่าบ้างให้ได้ทุกวัน แต่พอเมื่อถึงคราวที่พ่อเสียชีวิต ก็ทำให้การทำสมาธิไม่ราบรื่นเหมือนเดิม แต่พอได้มาเรียนหลักสูตร ญาณสาสมาธิ รุ่น ๑ ช่วงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ค่อยรู้สึกว่าดีขึ้น กลับมาทำสมาธิวันละประมาณชั่วโมงได้อย่างเดิมแล้ว สาธุ


เขียน 10 Mar 2017 @ 21:32 () แก้ไข 11 Mar 2017 @ 09:47, ()

คำสำคัญ (Tags) #สถาบันพลังจิตตานุภาพความเห็น (0)