อนุทิน 150913 - ณรงค์วรรษ บุญมา

ไม่เคย...ก็ยาก...เป็นธรรมดา

"ไม่เคยอดอยากเลย ก็ยากที่จะเข้าใจความยากจน

ไม่เคยผิดหวังเลย ก็ยากที่จะเข้าใจความล้มเหลว

ไม่เคยสูญเสียเลย ก็ยากที่จะเข้าใจความพลัดพราก

ไม่เคยฟังคนอื่นเลย ก็ยากที่จะเป็นนักปราชญ์ได้

ไม่เคยโง่เลย ก็ยากที่จะเป็นผู้นำได้

ไม่เคยแพ้เลย ก็ยากที่จะได้รับชัยชนะที่แท้จริง

ไม่เคยขัดเกลาจิตตนเลย ก็ยากที่จะเป็นพ้นจากกิเลสาสวะได้

จงได้เคย...เถิด

เพื่อสัมผัสความจริงแท้ อันเรียกว่า "ปัจจัตตัง" นั้น "


ณรงค์วรรษ บุญมา (เกิด)

8 มีนาคม 2560

เขียน 08 Mar 2017 @ 22:13 () แก้ไข 18 Mar 2017 @ 20:39, ()

คำสำคัญ (Tags) #ปัจจัตตัง#ไม่เคย...ก็ยาก...เป็นธรรมดาความเห็น (0)