อนุทิน 150908 - ต้นโมกข์

การกำจัดอูเบอร์ของรัฐไทยเป็นเรื่องน่าเศร้า เพราะพวกนี้ให้บริการที่ดีกว่ารถแท็กซี่ อนึ่งพวกนี้น่าจะเป็นชนชั้นกลาง ที่ต้องลงมาหาเช้ากินค่ำกับคนอื่นๆ หากเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างว่าจริงๆ พวกนี้ก็มีงานทำ ไม่มานั่งขับรถให้เมื่อยหรอก การที่รัฐเอาแต่บอกว่าทำตามกฎหมายเป็นเรื่องเอาแต่ใจโดยแท้ เพราะสนช. เป็นอย่างไรบ้าง ทุกๆคนย่อมรู้ดี!

เขียน 08 Mar 2017 @ 16:00 ()


ความเห็น (0)