อนุทิน 150896 - คนถางทาง

ไปฟังการสวดพระอภิธรรมศพ อย่าหาว่าเป็นเรื่องเบื่อหน่าย เราสามารถกำหนดสมาธิในระหว่างฟังสวดได้ดีมาก อย่างน้อยก็ได้คิดว่าคนเราเกิดมาก็ตายกันหมด อีกไม่นานเราก็ต้องไป เหมือนศพด้านหน้าเรานั่นแหละ....

.

คำสวดยังเค้นเอามาแต่หัวใจศาสนา เป็นพระอภิธรรมขั้นสูงสุด ..เช่นวลีว่า อวิชชาปัจจะยาสังขารา ...แค่นี้ก็คิดกันจนหัวผุแล้ว
---ดร.รากหญ้า ..๗ มีค. ๒๕๖๐

เขียน 07 Mar 2017 @ 17:38 ()

คำสำคัญ (Tags) #ฟังสวดศพความเห็น (0)