อนุทิน 15089 - กวิน

กวิน

เขียนคิ้วทาปาก ผู้รากมากดี @ 193836

ด้วยเหตุที่ว่า การไปวัด ก็เพื่อ ไปกระทำกิจวัตร อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อความหลุดพุ้นจากห้วง สังสารวัฏ  ทว่าในสังคมปัจจุบัน  คนรุ่นใหม่ใช้วัดเป็นสถานที่พรอดรัก เช่นชวนกันไปเดินชมนกชมไม้ ชวนกันไปถ่ายรูป ซึ่งวัดนั้นมิใช่สถานที่พักผ่อนย่อนใจ หากแต่ วัด เป็นสถานที่ที่ ใช้กระทำ กิจวัตร อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อความหลุดพุ้นจากห้วงสังสารวัฏ เพื่อชี้วัดความเป็นอริยบุคคล ด้วยเหตุนี้ผู้ไปวัด ควรสำรวมกาย สำรวมวาจา และสำรวมจิตใจ จึงจะถือว่า ได้ไปถึงวัดอย่างแท้จริง หากไปวัดโดยไม่ สำรวมกาย สำรวมวาจา และสำรวมจิตใจ ก็ถือว่าท่านไปไม่ถึงวัด

เขียน 12 Jul 2008 @ 20:10 () แก้ไข 12 Jul 2008 @ 20:11, ()


ความเห็น (0)