อนุทิน 150887 - คนถางทาง

ชีวิตคนอุปมากับการเดินทางจากเปลนอน สู่เชิงตะกอน (ฝรั่่่่งว่า from womb to tomb) เพียงแต่ว่าเส้นทางแต่ละคนเลือกทางเดินต่างกัน บ้างราบเรียบ บ้างมีเนินเขา แม่น้ำมากั้นไว้ ก็ต้องลุยกันไป จนกว่าวาระสุดท้ายก็ไปจบที่เดียวกัน
---ดร.รากหญ้า ..มีค. ๖๐

เขียน 07 Mar 2017 @ 09:21 ()

คำสำคัญ (Tags) #ชีวิตคือการเดินทางความเห็น (0)