อนุทิน 150880 - พระ วชิระ วิมโล พุทธประสิทธิ์ความเห็น (0)