อนุทิน 150831 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๐๙๔ |

"..."

"ผมจ้องดูข้อพระหัตถ์ว่าทรงใช้นาฬิกาอะไรผมจำแบบและรุ่นไว้แล้วไปดูที่ร้านขายปรากฏว่า ๗๕๐ บาทเองนี่คือพระเจ้าแผ่นดินไทยนะ" - ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล


เขียน 03 Mar 2017 @ 23:33 ()

คำสำคัญ (Tags) #นาฬิกา#ในหลวงรัชกาลที่ ๙ความเห็น (0)