อนุทิน 150822 - อาจารย์ต้น

การศึกษาไม่ได้อยู่ชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียว

การศึกษาเกิดขึ้นในครัว มุมถนน เมื่อแกเดิน

เมื่อแกฟัง แม้กระทั่งในความเงียบก็ตาม!

#freePai and the lèse majesté suspect !

………………..

เขียน 03 Mar 2017 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)