อนุทิน 150820 - ต้นโมกข์

การโต้ตอบการเชื้อเชิญ (invitation)

การเชื้อเชิญ โดยการพูดประโยคว่า Would you like to go to the movies this weekend? คุณอยากจะไปดูหนังในสุดสัปดาห์นี่หรือไม่?

การตอบรับ น่าจะใช้ประโยคว่า

Sure, I’d love to. ได้สิ ฉันอยากไป

That sounds great. สุดยอดไปเลย

Yes, I’d like that. ได้สิ ฉันชอบที่จะไป

การตอบปฏิเสธ น่าจะใช้ประโยคว่า

Sorry I can’t. เสียใจนะ ฉันไปไม่ได้

I appreciate that invite, but I can’t. ฉันซาบซึ้งกับการเชื้อเชิญ แต่ไม่ไปได้จริงๆ

I’d love to, but I’ve got other plans. ฉันอยากไปนะ แต่ฉันต้องไปทำอีกอย่างหนึ่ง

I’m busy this weekend. Maybe another time. ฉันมีธุระยุ่งในสุดสัปดาห์นี้ อาจเป็นคราวหน้านะ

จาก Our English Club

..............

เขียน 03 Mar 2017 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)