อนุทิน 150760 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประกาศ มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทยืเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหนองบอน บ้านเนินพัฒนา หมู่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขอเชิญประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมาใช้บริการในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.ความเห็น (0)