อนุทิน 150759 - ดร. เพ็ญ สุขมาก

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤติ ความรุนแรง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน ภาค 4 ส่วนหน้า ) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำ ญาลันนันบารู (ญาลันนันบารู แปลว่า ทางสายใหม่) และทีมแกนนำชุมชน เรื่องการพัฒนาโครงการสุขภาวะ วันหลังจะมาเล่าแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยหน่วยญาลันนันบารู และทีมจิตอาสา ของ กอ.รมน.ภาค 4 ในพื้นที่ 3 จังหวัชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมดี ๆ ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)
เขียน 02 Mar 2017 @ 13:21 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)