อนุทิน 150752 - คนถางทาง

อากาศเมืองโคราชเช้ามืดนี้ประมาณ ๒๒ อศ. ได้กระมัง หนาวกลังดี ออกไปสัมผัสแล้วได้เวทนาเข้ามากระทบสู่จิต เป็นการบำเพ็ญสมาธิอย่างหนึ่ง

---คนถางทาง.มีค.๖๐

เขียน 02 Mar 2017 @ 06:43 ()

คำสำคัญ (Tags) #สมาธิในอากาศหนาวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอนแก่นมีลมพัดเย็นสบายๆครับ