อนุทิน 150747 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๐๗๗ |

"ไม่ย่อท้อ"


"... ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม..ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง ..."

พระราชดำรัสในหลวงรัชการที่ ๙ความเห็น (0)