อนุทิน 150718 - pitsanu nilsiri

ปุ๋ยทำให้ใบของต้นประดับเขียวเป็นมันวาว


ปุ๋ยทำให้แก้วมังกรผลใหญ่และมีรสหวาน

ไส้เดือน AF

เขียน 28 Feb 2017 @ 21:16 () แก้ไข 18 May 2018 @ 16:20, ()

คำสำคัญ (Tags) #ปุ๋ย#ไส้เดือน#ผลของการใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนความเห็น (0)