อนุทิน 150714 - ต้นโมกข์

The glass is filled with water. แก้วนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยน้ำ หรือ

แก้วนี้มีน้ำ

คำว่า to feel เป็นกริยา แปลว่า รู้สึก (คำนี้ใช้แทนกริยา to be) เช่น

I feel very angry. ฉันรู้สึกหิวจริงๆ

จาก English Language Teaching

เขียน 28 Feb 2017 @ 18:58 ()


ความเห็น (0)