อนุทิน #1507

  • แจ้งน้าอึ่งเรื่องการนัดพบที่ดอนเมือง
  • คณะเราจะไปรถไฟ ถึงตอนเช้า
  • จะเข้าดอนเมืองเลย
  • จะได้รอรับแป๊ด กับลูกๆด้วย
เขียน:

ความเห็น (0)