อนุทิน 150699 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๐๕๖ |

"แว่วสายลม"

พรวนบันทึกเก่า ชื่อ "แว่วสายลม" เพลงนี้เพราะเหลือเกิน ... (ขับร้องโดย สุภัทรา อินทรภักดี)


กลับมาฟังเพลงนี้อีกรอบ เนื้อเพลงสละสลวยสวยงามมาก ;)...

เขียน 28 Feb 2017 @ 12:26 () แก้ไข 28 Feb 2017 @ 12:55, ()

คำสำคัญ (Tags) #สุภัทรา อินทรภักดี#แว่วสายลมความเห็น (0)