อนุทิน 150696 - คนถางทาง

เธอเยาว์ เธอเขลา เธอทลึ่ง

ครูจึง มาให้ ความหวัง

ครูเตรียม ครูสอน แบบบ้าพลัง

สุดท้าย เธอนั่ง จูบกระดาษ..เพียงม้วนเดียว

---คนถางทาง..กพ.๖๐

เขียน 28 Feb 2017 @ 09:33 ()

คำสำคัญ (Tags) #ใบปริญญาความเห็น (1)

โดนเลย สอนไปทำไม เลิกสอนค่ะ หันมาฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะให้มากๆ ดีกว่า จะได้จูบกระดาษแบบเต็มใจหน่อย