อนุทิน 150695 - เพชรน้ำหนึ่ง

-เช้านี้กับความเป็นสิริมงคล ของชีวิต "ข้าราชการ"

-ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ชื่อ ตริตาภรณ์

-พระราชทานตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2552 เป็นปีที่ 64 ในรัชกาลปัจจุบัน

"ตูในวัยหนุ่ม ได้ทำงาน

รับราชการ รัชกาลที่เก้า

น้อยน้อยค่อยชำนาญ หน้าที่

หลั่นหลั่นขั้นช้าช้า ช่วงชั้นบันใด"

-ข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็น"ข้าของแผ่นดินไทย"
ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ คุณเพชรฯ ;)...

ยินดีด้วย

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ว้าว ๆ ยินดีด้วยจร้า

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ