อนุทิน 150689 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๐๕๐ |

"ความเปลี่บนแปลง"

ไม่มีชีวิตใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ทุกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้น
บ้างเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว ทันทีทันใด
บ้างเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ช้า ๆ
แล้วใครเลยจะหนีความเปลี่ยนแปลงพ้น
มันเป็นสัจธรรม ความจริงแห่งชีวิต

เชียงใหม่ (ยามดึก)
๒๗ ก.พ.๖๐

เขียน 27 Feb 2017 @ 22:46 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเปลี่ยนแปลงความเห็น (2)

Change to the best.....

เขียนเมื่อ 

โลกให้เรามาถึงจุดดีเสมอ ใช่ไหมครับ ;)...