อนุทิน 150668 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๐๔๕ |

"ภารกิจ"

* ตรวจข้อสอบกลางภาคเสร็จแล้ว ๒ หมู่เรียน
* นำผลคะแนนขึ้นแล้วที่ Classstart.org
* กรอกคะแนนลง Microsoft Excel

เขียน 27 Feb 2017 @ 17:13 ()


ความเห็น (0)