อนุทิน 150639 - ต้นโมกข์

เงินน่ะมีหลายชื่อ

ในโบสถ์ (หรือวัด) จะเรียกว่า offering

ในโรงเรียน จะเรียกว่า fee

ในการแต่งงาน จะเรียกว่า dowry

ในการหย่าร้าง จะเรียกว่า alimony

เมื่อเราเป็นหนี้ จะเรียกว่า debt

เมื่อจ่ายให้รัฐบาล จะเรียกว่า tax

ในศาล จะเรียกว่า fines

ในการเกษียร จะเรียกว่า pension

ให้กับคนงาน จะเรียกว่า salary

ให้กับลูกจ้าง จะเรียกว่า wages

เมื่อยืมจากธนาคาร จะเรียกว่า loan

เมื่อคุณให้หลังการบริการ จะเรียกว่า tip

ให้กับคนลักพาตัว จะเรียกว่า ransom

เงินสินบท จะเรียกว่า bribe

555+

……..

เขียน 26 Feb 2017 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)