อนุทิน 150633 - Sutima Portero

ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดเชื้อชาติ...เปรียบเทียบกับความวุ่นวายที่เกิดจากการหากินกับพระพุทธศาสนาในปัจจุบันแล้วนั้น ปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง


เขียน 26 Feb 2017 @ 10:54 ()


ความเห็น (0)