อนุทิน 150617 - ดร. เพ็ญ สุขมาก

สำเร็จลุล่วงสำหรับการอบรม หลักสูตรที่ 1 การจัดการความรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระดับพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. (สจรส.ม.อ) มีกลุ่มภาคึเครือข่าย สสส.ในพื้นที่ภาคใต้ ที่เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น 18 ทีม จำนวน 73 คน พบกันใหม่หลักสูตรที่ 2 การสร้างสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

เขียน 25 Feb 2017 @ 14:47 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาหลักสูตรและชื่อวิทยากรน่าสนใจมากค่ะ

ใครสมัครได้บ้าง มีจัดให้ภาคอื่นไหมคะ

เรียนคุณธิ ค่ะ -หลักสูตร จัดเพื่อเสริทศักยภาพภาคีเครือข่ายที่รับทุนจาก สสส.ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ ซึ่งหลักสูตรจะเป็นแบบ อบมรมต่อเนื่อง 4 ครั้ง ภาคีเครือข่าย สสส.ทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะ สำหรับบุคคลอื่นที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตามความสนใจ ต้องลงทะเบียน ค่ะ หากคุณธิสนใจ ขอ e-mail คุณธินะคะ จะส่งรายละเอียดไปให้ -หลักสูตรแบบนี้มีจัดโดย สสส.ในส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค มีเฉพาะที่ภาคใต้อย่างเดียวค่ะ -ท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปรับชม VDO การอบรม ได้ที่ website สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ.หาดใหญ่ http://hsmi.psu.ac.th/ ค่ะ