อนุทิน 150612 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทำให้ได้แนวทางในการช่วยดูแลผู้ป่วย รายงานนี้เป็นตัวอย่างในการทำเช่นนั้นจากผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก เขาพัฒนาเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ที่ www.promiserisktools.com จากข้อมูลที่รวบรวม เครื่องมือนี้ช่วยให้ประเมินได้ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจที่เข้มข้นขึ้นหรือไม่ อันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นข้อมูลที่ผู้ป่วยได้ใช้ในการปรึกษาแพทย์ได้ด้วย อ่านได้จาก Identification of Patients With Stable Chest Pain Deriving Minimal Value From Noninvasive Testing: The PROMISE Minimal-Risk Tool, A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online February 15, 2017. doi:10.1001/jamacardio.2016.5501.

เขียน 25 Feb 2017 @ 10:52 ()

คำสำคัญ (Tags) #journal#การแพทย์#abstract#อาการเจ็บหน้าอกความเห็น (0)