อนุทิน 15058 - สุภาพ ภาพ เหมทานนท์

เรื่องเล่า...เร้าพลัง

แนวทางการแก้ปัญหาด้านการอ่านพยัญชนะไทย ของนักเรียนชั้น ป.1

สภาพปัจจุบันและปัญหา

ผู้เรียนชั้น ป.1 เป็นเด็กที่เพิ่งผ่านชั้นอนุบาลมาเข้าเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนจะอ่านพยัญชนะไทยไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับครูผู้สอนที่จะเริ่มให้ผู้เรียนได้เรียนได้เรียนรู้คำใหม่ครูผู้สอนจึงต้องมีเทคนิควิธีสอนหลาย ๆวิธีมาเป็นตังแก้ปัญหาของผู้เรียนเพื่อให้อ่านและเขียนพยัญชนะไทยให้ได้

แนวคิดและหลักการ

การสอนต้องสอนจากรูปภาพไปสู่สัญลักษณ์เริ่มจากง่ายไปหายากเพื่อกระตันให้ผู้เรียนอยากเรียนและสนใจที่จะเรียน

วิธีดำเนินการ

1.นำรูปภาพพยัญชนะที่เขียนได้ง่ายก่อนมาให้ผู้เรียนดูสังเกตลักษณะของรูปภาพที่ครูนำมาให้ดูเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเขียนตัวพยัญชนะของภาพนั้นๆ

2.ฝึกเขียนตัวพยัญชนะตามลักษณะของรูปภาพที่ครูนำมาให้ดูและฝึกอ่านออกเสียงพร้อม ๆกันทีละคนและเป็นกลุ่ม

3.ให้ผู้เรียนหยิบบัตรคำแยกตัวพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันวางเป็นกลุ่ม ๆฝึกอ่านออกเสียงตามกลุ่มพยัญชนะที่แยกไว้

4.แข่งขันเล่นเกมต่อบัตรคำพยัญชนะตามลำดับ ตั้งแต่ ก - ฮ

5.แบ่งกลุ่มแข่งขันเขียนตัวพยัญชนะบนกระดานดำเพื่อเพิ่มความจำ

6.ให้ผู้เรียนวาดภาพตามตัวพยัญชนะที่ผู้เรียนชอบ

7.ให้คำชมเชยกับผู้เรียนเมื่อนำผลงานมาส่งทุกครั้ง

ผลการพัฒนา

1.ผู้เรียนอ่านและเขียนตังพยัญชนะไทยได้ทุกตัว

2.ผู้เรียนแยกตัวพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเหมือนกันได้ 

เขียน 12 Jul 2008 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)