อนุทิน 150549 - prayat duangmala

วันนี้ทำหน้าคุมสอบเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและการเขียน ถือว่า ข้อสอบของนักเรียนพัฒนามาก ในการคิดระดับชั้น ป.1 การอ่านจับใจความ การอ่านประโยค การอ่านคำ ซึ่งถือว่าคำพื้นฐาน เมื่อก่อนใช้ไม่ได้แล้ว..จากการสอบถามครูประจำชั้น..เป็นคำใหม่ในระดับสูงขึ้น การเขียน คำบางคำใน 20 คำ ครึ่ง 1 ถือว่ายากพอสมควร..อาจเป็นเพราะเด็กด้อยโอกาสที่ครูไม่ครบชั้นด้วยหรือเปล่า เด็กอ่านสะกดคำอยู่ แต่ก็ถือว่าอ่านได้..ช้า ในระดับนี้ก็ต้องดูว่าระดับประเทศผลจะออกมาอย่างไร

เขียน 23 Feb 2017 @ 17:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #changchueng-phingความเห็น (0)