อนุทิน 150546 - kannika phaekaew

กระบวนกร mind storming และแกนนำโครงการผู้หญิงเห็นผู้หญิงกับภัยใกล้ตัว ได้มาร่วมเรียนรู้หลักสูตร การจัดการระบบสุขภาพ โดยวันที่ 2 ช่วงบ่าย ได้ทดลองปฏิบัติ การถอดบทเรียน โดยนำกิจกรรมประชุมเตรียมเวทีระดมจิตใจที่ดำเนินการมาแล้ว มาทำการ AAR และ SARs นอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติแล้ว ยังได้ผลลัพธ์ไปทำรายงานอีกด้วย เยี่ยม จริงๆ

เขียน 23 Feb 2017 @ 16:10 () แก้ไข 23 Feb 2017 @ 16:10, ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรส#mind storming#ผู้หญิงเห็นผู้หญิงความเห็น (0)