อนุทิน 150544 - แวกอรีเจาะห์ กามาลี

ผีเสื้อไม่ได้เกิดมาเป็นเหยี่ยว

ชีวิตที่ดีไม่ได้มีแบบเดียว

เราสามารถออกแบบชีวิตของเราได้

คุณค่าของการได้รับการยอบรับในตัวเอง

เขียน 23 Feb 2017 @ 13:15 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)