อนุทิน 150541 - ดวงดาว อุปสิทธิ์

คำถามเพื่อสะท้อนคิดใน 1 วัน

 • เกิดอะไรขึ้นบ้าง
 • วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
 • จะทำวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร
 • ได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อเอื้อต่ออนาคต
 • วันนี้ทำอะไรที่ทำให้ฉันสุขสบายใจ

คำถามเพื่อสะท้อนคิดในแต่ละสัปดาห์

 • อะไรเกิดขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้
 • รีวิวสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร
 • สัปดาห์นี้ได้ทำอะไรไว้บ้าง ได้ผลอย่างไร มีคำถามอะไร

คำถามเพื่อสะท้อนคิดในแต่ละเดือน

 • เกืดอะไรขึ้นบ้างกับตนเองใน 1 เดือนนี้
 • ในเดือนนี้ทำอะไรไปบ้าง ได้ผลอย่างไร มีคำถามอะไร
 • รีวิวเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เขียน 23 Feb 2017 @ 12:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)