อนุทิน 150512 - inner-growing

โมดูล 4 การจัดการความรู้

ขั้นตอนการจัดการความรู้มี 7 ขั้นตอน

1.การรู้จักตนเอง/รู้จักองค์กร

2.สร้างและแสวงหาความรู้

3. จัดและเรียบเรียงความรู้

4. ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

5. เผยแพร่และเข้าถึงความรู้

6. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้

7. บูรณาการความรู้สู่การทำงาน

เขียน 23 Feb 2017 @ 11:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)