อนุทิน 150511 - วารุณี ธารารัตนากุล

วันที่23 กุมภาพันธ์ 2560 มีการเรียนรู้การจัดการความรู้ในตนเอง 3 s ได้รู้จักชุมชนออนไลน์เพื่อจัดการความรู้รวมทั้งได้ทดลองปฏิบัติการจริงในการลงบันทึกใน go to know

เขียน 23 Feb 2017 @ 11:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรส.ความเห็น (0)