อนุทิน 150503 - Sutima Portero

  • เคยมีความคิดอยากพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพิ่งรู้ว่าจากการเฝ้าค้นหาวิธีต่างๆ แท้จริงแล้วเรามีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ใกล้ตัวแต่มันเลือนลางไปตามกาลเวลาเพียงเพราะขาด Knowledge Management
เขียน 23 Feb 2017 @ 11:41 () แก้ไข 26 Feb 2017 @ 10:41, ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)