อนุทิน 150493 - Oratai Krutwaysho

วันนี้มาอบรม online technology for [email protected] PSU Hatyai กับดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ได้เริ่มกระบวนการ PKM และtechnique 3S เพื่อใช้กับตนเองและสังคมโดยจัดเก็บเป็นระบบในฐานของประเทศไทยคือ gotoknow.org ที่รู้จักมาหลายปีแต่ไม่เคยสมัคร คาดหวังว่าจะนำการจัดการความรู้ไปสู่การเปลี่ยนทั้ง3 ระดับได้

ช่วงบ่าย วิทยากรคือ ผศ.ดร. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา โดได้ฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียนแบบSARs เพื่อสามารถนำไปใช้กับ Action plan ในการจัดโครงการต่อไป

เขียน 23 Feb 2017 @ 10:47 () แก้ไข 23 Feb 2017 @ 16:26, ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)