อนุทิน 150439 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๐๑๖ |

"ปรากฏการณ์"

หากเราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นทุก ๆ วัน ว่า ปรากฎการณ์
ปรากฏการณ์เหล่านี้ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
มีทุกข์บ้าง มีสุขบ้าง คละเคล้ากันไป
แต่ไม่มีสิ่งใดยั่งยืน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นของธรรมดา

เชียงใหม่ (เที่ยงวัน)
๒๑ ก.พ.๖๐

เขียน 21 Feb 2017 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)