อนุทิน 150410 - คนถางทาง

พระสกุลใหม่ "กูล่ะหัน" ไม่ใช่ "อรหัน" นะจ๊ะ....เช่น อดีตเจ้าอาวาส วัดธรรมกลาย พอถูกสั่งจ้บ กลัว หนีหางจุกตูด แบบนี้จะมาอ้างว่าเป็นอรหันได้ไง เพราะอรหันไม่กลัวอะไรแล้ว แม้ความตาย อย่าว่าแต่ถูกจับโดยรัฐบาลโหลยโท่ย ...เป็นกูนะรับรองว่า "กูล่ะหัน" (หน้าหนี) เสียมากกกว่า

---คนถางธรรม ..กพ.๖๐

เขียน 21 Feb 2017 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)