อนุทิน 15037 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ชื่อภาพ "นางโชว์ 2" โดย นายชูศักดิ์ ศรีขัวญมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อภาพ "นางโชว์ 2" โดย นายชูศักดิ์ ศรีขวัญ มหาวิทยาลัยศิลปากร http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/A3296450/A3296450-14.jpg 

โคลงกระทู้ "เขียนคิ้วทาปาก ผู้รากมากดี" : อัศนี พลจันทร (นายผี)

เขียน  รูปอสุระแสร้ง                 แสยะเหยอ
คิ้ว      ขมวดตาเผลอ               สติพลั้ง
ทา      สีสอดสีเออ                  ดูเอก จริงแม่
ปาก   ก็ป้ายแดง ดั้ง-                หักหู้หัวหยอง

ผู้      เพียรประพฤตพ้น             เพรงสมัย 
ลาก  กระโปรงยาวไป               ป่าแก้ว
มาก  หมู่มิตรมีวัย-                   หนุ่มหนุ่ม
ดี     บ่ดี บ่แคล้ว-                    คลาดเคล้าคลอคลึง

ตาสูสูส่ายแสร้ง                       แสนกล
ค้อนกระหลับกระเหลือกจน         จวบทะเล้น
สูเอยอิ่มตาตน                         เต็มอิ่ม
สูว่างตาสูเว้น                          ค่อยค้อนคราวหลัง

เขียน 12 Jul 2008 @ 10:45 () แก้ไข 12 Jul 2008 @ 11:01, ()


ความเห็น (0)