อนุทิน 150319 - prayat duangmala

เช้าวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 รู้สึกล้าใจหลังจากที่เดินทางไกล..ด้วยเป็นสารถี..เกือบ หกร้อยกิโลเมตร ต้องดูแลคนทั้งรถ..อยู่ในความปลอดภัยของเราให้ถึงจุดหมายและส่งกลับด้วยความปลอดภัย..เขามีความสุข..แต่เราต้องนั่งพิจารณาว่าจะรักษาความปลอดภัย..ทำสมาธิ มีสติอยู่ตลอดเวลา..

เขียน 20 Feb 2017 @ 09:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #changchueng-phingความเห็น (0)